Xưởng in ấn

nn
Bộ giải pháp theo yêu cầu

Dành riêng cho Xưởng in ấn.

Thuê ngoài một đơn vị thiết kế chuyên nghiệp..

cho các ấn phẩm của khách hàng.

Thiết kế số lượng lớn.

cho từng dòng sản phẩm.

Ưu đãi về giá cả

khi thực thi

Bộ giải pháp giải quyết

Số lượng lớn

Đáp ứng được thiết kế số lượng sản phẩm lớn, đa dạng chủng loại.

Đồng nhất

Toàn bộ thiết kế được đồng nhất về mặt mỹ thuật xuyên suốt.

Quốc tế

Đáp ứng sự phù hợp về phong cách ở các quốc gia khác nhau.

Khắt khe

Thiết kế có tính mỹ thuật cao, phù hợp in ấn trên các nền tảng chất liệu.

download 25
BROCHURE-CATALOGUE

thực phẩm và đồ tiêu dùng.

download 14
PROFILE - HỒ SƠ NĂNG LỰC.

đóng gói sản phẩm

download 1
BAO BÌ - TEM NHÃN

trên các loại chất liệu

minhhoamypham 01

Về giải pháp hợp tác với xưởng in.

Chúng tôi là đơn vị chuyên thiết kế đồ họa 2D sẽ giúp các xưởng in có ấn phẩm tốt nhất để in ấn cho khách hàng của mình.

Khách hàng lựa chọn giải pháp theo tiến độ của việc mở công ty.

Chúng tôi hỗ trợ xuyên suốt đến khi công ty đi vào hoạt động ổn định.

>