Bộ giải pháp theo yêu cầu

Dành riêng cho xây dựng thương hiệu cá nhân.

Định vị lại giá trị thương hiệu.

cho các dòng sản phẩm.

Làm mới hình ảnh doanh nghiệp

theo phong cách của các nước.

Đồng bộ toàn bộ nền tảng

các bộ hình ảnh về doanh nghiệp trên các nền tảng

Bộ giải pháp giải quyết

Số lượng lớn

Đáp ứng được thiết kế số lượng sản phẩm lớn, đa dạng chủng loại.

Đồng nhất

Toàn bộ thiết kế được đồng nhất về mặt mỹ thuật xuyên suốt.

Quốc tế

Đáp ứng sự phù hợp về phong cách ở các quốc gia khác nhau.

Khắt khe

Thiết kế có tính mỹ thuật cao, phù hợp in ấn trên các nền tảng chất liệu.

ẨN PHẨM DIGITAL

thực phẩm và đồ tiêu dùng.

ẤN PHẨM IN ẤN

đóng gói sản phẩm

NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

trên các loại chất liệu

Về bộ giải pháp hình ảnh toàn diện.

Bộ giải pháp hướng tới việc chuyển đổi khách hàng và tạo ra những nội dung có tính gắn kết, tương tác tự nhiên cao.

Khách hàng lựa chọn giải pháp theo tiến độ của việc mở công ty.

Chúng tôi hỗ trợ xuyên suốt đến khi công ty đi vào hoạt động ổn định.