VietNam Designer Group

Thiết kế hóa đơn

Tầm quan trọng của việc thiết kế hóa đơn đối với doanh nghiệp ?

Trong hoạt động kinh doanh, buôn bán, giao dịch hàng ngày, hóa đơn vô cùng quan trọng là một loại chứng từ được điều chỉnh bởi các quy định của pháp luật đảm bảo cho quá trình quản lý của nhà nước.

Để tạo nên sự khác biệt giữa hóa đơn của doanh nghiệp bạn với những hóa đơn của hàng ngàn doanh nghiệp khác đương nhiên phải sử dụng đến thiết kế hóa đơn.

Các loại hóa đơn mà doanh nghiệp thường sử dụng

Hóa đơn giá trị gia tăng (hóa đơn đỏ, hóa đơn VAT): là loại hóa đơn dành cho đối tượng khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

Hóa đơn bán hàng: là loại hóa đơn dành cho đối tượng khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa, dịch vụ.

Hóa đơn xuất khẩu: là loại hóa đơn dành cho hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài.

Phiếu thu tiền: cước vận chuyển hàng không, chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế, chứng từ phí dịch vụ ngân hàng, ….

Hóa đơn khác gồm: tem, vé, thẻ, phiếu thu tiền bảo hiểm,…

Các hình thức của hóa đơn

Hóa đơn tự in: là hóa đơn do các tổ chức kinh doanh tự in ra trên các thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc các loại máy khác khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Hóa đơn điện tử: là tập hợp các thông tin dữ liệu điện tử về bán hàng, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý theo quy định.

Hóa đơn đặt in: là hóa đơn do các tổ chức đặt in theo mẫu để sử dụng cho hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hoặc do cơ quan thuế đặt in theo mẫu để cấp, bán cho các tổ chức, hộ, cá nhân.

Nội dung cần thiết phải có trong một hóa đơn

 

Tên loại hóa đơn.

Ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn.

Số hóa đơn.

Liên hóa đơn.

Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán.

Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua.

Tên hàng hóa, dịch vụ.

Đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ.

Thành tiền ghi bằng số và bằng chữ.

Người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu nếu có.

Ngày, tháng, năm lập hóa đơn.

Dịch vụ thiết kế hóa đơn tại Designer.com.vn

Làm ơn Login để bình luận
  Theo dõi  
Thông báo tới