VietNam Designer Group
Bán hàng online thường bị hiểu lầm là loại hình bán hàng không cần đầu tư nhiều vào gian hàng, nơi trưng bày sản phẩm. Nhưng đó là cách nghĩ của những người thiếu hiểu biết về lĩnh vực này. Thức tế, bán hàng online tại Việt Nam, mà đặc biệt là bán hàng trên facebook gặp rất nhiều sự cạnh tranh, khốc…
Read More...
Gọi tư vấn viên
Bản đồ