Browsing Tag

link tai photoshop

Link Fshare tải miễn phí Photoshop 2017 Mới cập nhập

Những điểm mới trên Photoshop CC 2017 Tìm kiếm In-App sẽ thông qua một cửa sổ trên Photoshop. Kho Adobe Stock, help, hướng dẫn đã được tích hợp đầy đủ trong Photoshop CC 2017. Để sử dụng có thể thông qua tổ hợp phím tắt Ctrl+F hoặc sử dụng các biểu tưởng bên góc của phần mềm - 7 brushes Kyle Webster miễn phí bằng tay cho Photoshop CC 2017 -…
Read More...
Gọi tư vấn viên
Bản đồ