Bộ giải pháp theo yêu cầu

Dành riêng cho Startup - Khởi sự doanh nghiệp.

Cần định vị hình ảnh.

trên các nền tảng Online và Offline

Cần bán hàng.

Cần ngay bộ tài liệu cho đội sale đi vào hoạt động.

Quảng bá online tiếp cận.

Cần quảng bá công ty trên Online tiếp cận khách hàng.

Bộ giải pháp giải quyết

Kích hoạt đội sales

Ấn phẩm cho đội sale đi chào hàng và giới thiệu sản phẩm đến khách hàng.

Chạy quảng cáo

Bộ thiết kế quảng cáo cho đội ads chạy quảng cáo facebook và google.

Chuẩn hóa

Bộ hình ảnh trên website, fanpage và youtube đồng bộ thông điệp.

Tăng trưởng

Cộng hưởng giải pháp giúp doanh nghiệp tăng trưởng bền vững.

NHận diện thương hiệu

Logo và bộ CIPs

Ấn phẩm quảng cáo

Bộ GDN, poster, banner, cover facebook.

SALEKITs

Brochure, Catalogue sản phẩm, Tờ rơi, Báo giá..

Website & landingpage

Website công ty, landingpage các dịch vụ.

PROFILE

Hồ sơ năng lực công ty

Đồng phục, văn phòng

Bộ đồng phục nhân viên và ấn phẩm văn phòng.

Về bộ giải pháp cho Startup.

Bộ giải pháp hướng tới việc đưa ra một bộ sản phẩm thiết thực, cần thiết ngay lập tức và tiết kiệm chi phí để khởi sự doanh nghiệp.

Khách hàng lựa chọn giải pháp theo tiến độ của việc mở công ty.

Chúng tôi hỗ trợ xuyên suốt đến khi công ty đi vào hoạt động ổn định.

Scroll to Top