Bộ giải pháp theo yêu cầu

Dành riêng cho đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp

Giải thích dịch vụ

cho các dòng sản phẩm.

Chuyển đổi khách hàng

theo phong cách của các nước.

Quảng bá diện rộng

khắt khe về thẩm mỹ và in ấn.

Bộ giải pháp giải quyết

Số lượng lớn

Đáp ứng được thiết kế số lượng sản phẩm lớn, đa dạng chủng loại.

Đồng nhất

Toàn bộ thiết kế được đồng nhất về mặt mỹ thuật xuyên suốt.

Quốc tế

Đáp ứng sự phù hợp về phong cách ở các quốc gia khác nhau.

Khắt khe

Thiết kế có tính mỹ thuật cao, phù hợp in ấn trên các nền tảng chất liệu.

BROCHURE

thực phẩm và đồ tiêu dùng.

CATALOGUE

đóng gói sản phẩm

BỘ BÁO GIÁ

trên các loại chất liệu

Về bộ giải pháp cho sale chuyên nghiệp.

Bộ giải pháp hướng tới việc chuyển đổi và cung cấp thông tin đầy đủ cho khách hàng.

Khách hàng lựa chọn giải pháp theo tiến độ của việc mở công ty.

Chúng tôi hỗ trợ xuyên suốt đến khi công ty đi vào hoạt động ổn định.

Scroll to Top