Logo là thứ hiện diện toàn bộ nền tảng thương hiệu của bạn. Logo thể hiện đầy đủ ý nghĩa doanh nghiệp của bạn. Vì thế, logo rất quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Vậy quy trình thiết kế logo như thế nào, hãy đón xem ở video dưới đây.