VietNam Designer Group

VỚI ĐỘI NGŨ 25+ NHÂN SỰ

ĐƯỢC ĐÀO TẠO BÀI BẢN TRONG LĨNH VỰC THIẾT KẾ SÁNG TẠO

& KINH NGHIỆM THỰC CHIẾN MARKETING, TRUYỀN THÔNG, BRANDING.