Thành viên của Designer Việt Nam

Các thành viên đến từ các trường dạy về sáng tạo hàng đầu như Mutilarena, FPT, Kiến trúc, Trường đại học Mỹ thuật công nghiệp. Nhiều năm kinh nghiệm, trẻ trung và sáng tạo.

anhprofiledon1

Thành Phạm

MotionGraphic, Animation, VFX

anhprofiledon4

Nam Tiến

Branding Designer

anhprofiledon8

Tony Đạt

Visual, Arts

anhprofiledon9

Vân Mai

Arts, Visual, Motion

anhprofiledon12

Quynh Anh

Account, Creative Arts

anhprofiledon16

Phong Minh

Web, Apps

anhprofiledon18

Huyền Trần

Creative Designer

anhprofiledon21

Trang Cherry

Vẽ tay, Hoạt họa, Branding

anhprofiledon25

Hoa Vine

3D Animator

anhprofiledon26

Micky Đạt

Art Director

anhprofiledon27

Dũng TP

MotionGraphic

anhprofiledon29

Tony Truong

Creative Director

anhprofiledon35

Kim Tran

Vẽ tay, Minh họa

anhprofiledon41

Sang Nick

Graphic Designer

Contact Me on Zalo