Minh họa sách

truyền đạt thông tin hiệu quả.

Biên tập nội dung

cho phù hợp với yêu cầu.

Tạo phong cách riêng.

giúp sách bán chạy hơn.

Thiết kế sách - Ebook

Dành riêng cho các công ty giáo dục - Diễn giả.

Bộ giải pháp giải quyết

Số lượng lớn

Đáp ứng được thiết kế số lượng sản phẩm lớn, đa dạng chủng loại.

Đồng nhất

Toàn bộ thiết kế được đồng nhất về mặt mỹ thuật xuyên suốt.

Quốc tế

Đáp ứng sự phù hợp về phong cách ở các quốc gia khác nhau.

Khắt khe

Thiết kế có tính mỹ thuật cao, phù hợp in ấn trên các nền tảng chất liệu.