Giải pháp

Typo là gì?

Trong ngành thiết kế đồ họa, thuật ngữ typography được sử dụng rất phổ biến. Khái niệm typo là gì? Vai trò đối với quảng cáo ra sao? Đối với những người không quen với thiết kế, những kiến ​​thức cơ bản về kiểu chữ này sẽ rất hữu ích. Typo là gì Typography (thuật …

Typo là gì? Read More »

Scroll to Top