Bộ giải pháp theo yêu cầu

Dành riêng cho ngành hàng tiêu dùng nhanh.

Thiết kế số lượng lớn bao bì

cho các dòng sản phẩm.

Đáp ứng tiêu chuẩn khách hàng quốc tế

theo phong cách của các nước.

Tiêu chuẩn mỹ thuật cao

khắt khe về thẩm mỹ và in ấn.

Bộ giải pháp giải quyết

Số lượng lớn

Đáp ứng được thiết kế số lượng sản phẩm lớn, đa dạng chủng loại.

Đồng nhất

Toàn bộ thiết kế được đồng nhất về mặt mỹ thuật xuyên suốt.

Quốc tế

Đáp ứng sự phù hợp về phong cách ở các quốc gia khác nhau.

Khắt khe

Thiết kế có tính mỹ thuật cao, phù hợp in ấn trên các nền tảng chất liệu.

tem nhãn

thực phẩm và đồ tiêu dùng.

bao bì

đóng gói sản phẩm

vỏ hộp

trên các loại chất liệu

Về bộ giải pháp cho FMCG

Bộ giải pháp hướng tới việc đưa ra một bộ sản phẩm có tính mỹ thuật cao, phù hợp với khách hàng quốc tế.

Khách hàng lựa chọn giải pháp theo tiến độ của việc mở công ty.

Chúng tôi hỗ trợ xuyên suốt đến khi công ty đi vào hoạt động ổn định.