20 Jul 2015

Bạn là người yêu thích công việc sáng tạo trong thiết kế đồ họa và đang chuẩn bị tham gia vào học lớp thiết kế nhưng bạn chưa biết bắt đầu nó như thế nào. Hãy theo dõi bài viết này để có thể hình dung và trang bị cho mình những kiến thức căn bản nhất về thiết kế đồ họa. 1. Tìm hiểu kiến thức chung về thiết kế đồ họa Thiết kế đồ họa là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc sá...