Trường Phạm Designer

KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN

TÍNH CÁCH

  • Ham học hỏi
  • Năng động
  • Sáng tạo
  • Chịu áp lực tốt

MỤC TIÊU

  • Mang đến các sản phẩm tốt nhất cho khách hàng
  • Luôn học hỏi để hoàn thiện bản thân.
Làm ơn Login để bình luận
  Theo dõi  
Thông báo tới
Gọi tư vấn viên
Bản đồ