Bộ giải pháp theo yêu cầu

Dành riêng cho dự án BDS.

Giải thích dự án

cho các dòng sản phẩm.

Chạy quảng cáo Online

theo phong cách của các nước.

Chuyển đổi khách hàng

khắt khe về thẩm mỹ và in ấn.

Bộ giải pháp giải quyết

Số lượng lớn

Đáp ứng được thiết kế số lượng sản phẩm lớn, đa dạng chủng loại.

Đồng nhất

Toàn bộ thiết kế được đồng nhất về mặt mỹ thuật xuyên suốt.

Quốc tế

Đáp ứng sự phù hợp về phong cách ở các quốc gia khác nhau.

Khắt khe

Thiết kế có tính mỹ thuật cao, phù hợp in ấn trên các nền tảng chất liệu.

Bộ ấn phẩm quảng cáo

thực phẩm và đồ tiêu dùng.

Website & landingpage

đóng gói sản phẩm

video visual

trên các loại chất liệu

Về bộ giải pháp cho Bất Động Sản

Bộ giải pháp hướng tới việc đưa ra một bộ sản phẩm có tính chuyển đổi cao, phù hợp với chạy quảng cáo dành cho nhân viên sale BDS và các công ty môi giới.

Khách hàng lựa chọn giải pháp theo tiến độ của việc mở công ty.

Chúng tôi hỗ trợ xuyên suốt đến khi công ty đi vào hoạt động ổn định.