thiet ke bao bi 2 1
Bộ giải pháp theo yêu cầu

Dành riêng cho cá nhân và công ty bán hàng trên Amazon, Etsy, Tshirt

Thuê ngoài một đơn vị thiết kế chuyên nghiệp..

cho các ấn phẩm của khách hàng.

Thiết kế số lượng lớn.

cho từng dòng sản phẩm.

Ưu đãi về giá cả

khi thực thi

Bộ giải pháp giải quyết

Số lượng lớn

Đáp ứng được thiết kế số lượng sản phẩm lớn, đa dạng chủng loại.

Đồng nhất

Toàn bộ thiết kế được đồng nhất về mặt mỹ thuật xuyên suốt.

Quốc tế

Đáp ứng sự phù hợp về phong cách ở các quốc gia khác nhau.

Khắt khe

Thiết kế có tính mỹ thuật cao, phù hợp in ấn trên các nền tảng chất liệu.

3D Modeling WP44B3E 1
BROCHURE-CATALOGUE

thực phẩm và đồ tiêu dùng.

UI UX Design WP44B3E 1
PROFILE - HỒ SƠ NĂNG LỰC.

đóng gói sản phẩm

Video Services WP44B3E 1
BAO BÌ - TEM NHÃN

trên các loại chất liệu

huongsen 01

Về giải pháp với đối tác bán hàng nước ngoài.

Giải pháp hướng tới việc đưa thiết kế phù hợp với văn hóa của từng quốc gia.

Khách hàng lựa chọn giải pháp theo tiến độ của việc mở công ty.

Chúng tôi hỗ trợ xuyên suốt đến khi công ty đi vào hoạt động ổn định.